home

Pzt-Cmts. 8:30 - 17:00

Bizi Arayın +90553 101 82 72

Taahhüdü İhlal Suçunda, Faiz Belirtilmemesi Ve Geçersiz Taahhüt Halleri


İcra ve İflas Hukuku Kararları

Ana Sayfa
Taahhüdü İhlal Suçunda, Faiz Belirtilmemesi Ve Geçersiz Taahhüt Halleri

Taahhüdü İhlal Suçunda, Faiz Belirtilmemesi Ve Geçersiz Taahhüt Halleri

YARGITAY 19. Ceza Dairesi 
ESAS: 2015/18871 KARAR: 2016/683

Ödeme şartını ihlal suçundan sanık..., 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İcra Ceza Mahkemesinin 08/09/2014 tarihli ve ...esas, ... sayılı kararına vaki itirazın reddine ilişkin Asliye Ceza Mahkemesinin 27/02/2015 tarihli ve ... değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/09/2015 gün ve ... sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/10/2015 gün ve ... sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 21/01/2011 tarihli ödeme taahhüdünde işlemiş faiz 37.840,69 Türk lirası olarak belirtilmiş ise de, taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarı gösterilmediği gibi, alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı, taahhüt tutanağında faiz yönünden belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Asliye Ceza Mahkemesinin 27/02/2015 tarihli ve ... değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık...hakkında Ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

taahhüdü ihlal taahhüt


Muris Muvaazasında, Murisin gerçek amaç ve iradesine bakılmalıdır

A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: sayfa/karar.php

Line Number: 55

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/guleckeles.com/httpdocs/application/views/yeni/sayfa/karar.php
Line: 55
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/guleckeles.com/httpdocs/application/views/yeni/yargikarari.php
Line: 25
Function: view

File: /var/www/vhosts/guleckeles.com/httpdocs/application/controllers/Yargikararlari.php
Line: 69
Function: view

File: /var/www/vhosts/guleckeles.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

" target="_self">Kamu Alacağı İlk Haciz Koyan Değilse, Hangi Derecede Olursa Olsun, Hacze Oransal İştirak Eder

Son Makaleler


 • Butternut ravioli
  Mobbing ( Psikolojik Taciz ) Nedir?
   8 Temmuz 2021
 • Butternut ravioli
  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
   27 Temmuz 2019
 • Butternut ravioli
  Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu) Davası Nedir?
   27 Temmuz 2019
 • Butternut ravioli
  Terk Sebebiyle Boşanma Davası
   4 Aralık 2018
 • Butternut ravioli
  Gayrimenkul Tahliye Taahhüdü Nedir?
   29 Kasım 2018